Životní prostředí

Dle webových stránek Moravskoslezského kraje chybí městu Ostrava zhruba 130 km kanalizace za odhadované náklady více než 1 mld. Kč. Na dvacetipěti místech jsou dnes v Ostravě vypouštěny splašky do vodních toků. Mezitím město pořádá akce jako “Dvě koruny” ze vstupu do ZOO, ze kterých jsou pak posílány statisíce například na záchranu poloopic v Indonésii. Dále město sponzoruje vývoj udavačských telefonních aplikací jako “Mapa kouřících komínů”, ačkoli dnes máme legální prostředky, jak se kouřícím komínům bránit. Ropné laguny Ostramo nejsou dodnes, po dvacetitřech letech, stále plně sanovány.

Doporučení: Nejprve se postarat o vlastní životní prostředí a vlastní živočichy, než budeme pomáhat zbytku světa. A dělat skutečné kroky ke zlepšení životního prostředí, ne dotovat aktivisty a jejich mobilní aplikace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *