NE nové administrativní a bytové budově v centru města

Město schvaluje návrh na vybudování nové budovy na křižovatce ulic Nádražní a Českobratrské v centru města. Navrhovaný vzhled budovy je tento:


Podporuji myšlenku využít tuto plochu pro výstavbu kanceláří a bydlení, nicméně jsem na Komisi pro strategický rozvoj hlasoval proti a to z těchto důvodů:

Navrhovaná budova architektonicky ani náznakem nenavazuje na dochovanou historickou zástavbu ulice Nádražní, kterou považuji za poměrně vkusnou a cennou.


Navrhovaná budova naopak architektonicky navazuje na budovu konzervatoře, kterou považuji za nevkusnou a nepovedenou.


Tento objekt přispěje k dalšímu roztříštění architektury centra města, která se nese v historickém duchu. Doporučuji přepracování architektonického záměru. Architektonické ztvárnění budovy v této lokalitě by mělo vycházet z architektury přelomu 19. a 20. století, adaptované na dnešní potřeby – podzemní/přízemní parkování, větší okna atd. Klasickým problémem dnešní architektury i této navrhované budovy je, že postrádá symetrii a zdobnost.

Vzorem by mohla být třeba tato budova: 20th Street and Broadway, New York City, zdroj: alamy.com