Tunelování a neochota zachránit OKD

V OKD se sešly dva problémy dohromady. Zaprvé, vlastníci, kteří doly zprivatizovali, je nadměrně zadlužili. Zadruhé, cena uhlí začala klesat. Počátkem problémů byl však nepochybně špatný management. Podívejme se na pár základních čísel.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-14.png.
Zdroj: https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/okd-loni-dosahlo-trzeb-168-miliardy-kc-a-zisku-34-miliardy-kc

2018 ………….. 4,62 …………………… 1,29 ………………. 9.113
2019…………… 3,65 ………………… -0,861 …………….. 8.518
Zdroj: výroční zprávy OKD


Pochybnosti u mě vzbuzuje také stávající management a dozorčí rada OKD. Jedenáct lidí z vrcholného vedení OKD pobíralo v letech 2018 a 2019 mzdy okolo 485 000 měsíčně (celkové mzdové náklady 64 milionů děleno jedenácti lidmi a děleno 12ti měsíci). Jak je možné, že ve státní firmě někdo dostával tak mnoho?

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Když byly ostravsko-karvinské doly vlastněny společností NWR a generálním ředitelem byl Klaus-Dieter Beck, tak jeho roční příjem v jediném roce 2008 byl dokonce neuvěřitelných 193 milionů Kč. Ostatní vrcholní představitelé také pobírali přemrštěné odměny. Není divu, že tato společnost skončila v úpadku.

Když si srovnám hospodářskou ztrátu za rok 2019 ve výši 861 mil. Kč s celkovým obratem 11,5 mld. Kč vede mě to k zamyšlení. Pokud by si vrcholní představitelé OKD přestávali dávat takové přemrštěné odměny a spokojili se každý se 2 miliony ročně, tak by hospodářská ztráta klesla na 787 mil. Kč, t.j. v poměru k obratu 11.569 mil. Kč na 6,8%. A najít úspory 6,8%, aby podnik mohl fungovat a netvořil ztrátu, mi přijde reálné. Ano, díky koronavirové krizi budou čísla za rok 2020 ještě horší, ale to budou i v mnoha jiných podnicích.

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Je záměrem vedení a vlastníka OKD hledat úspory a stabilizovat situaci? Je záměrem vlastníka OKD tj. státu dosadit do vedení OKD profesionálního krizového manažera, který by mohl OKD postavit na nohy a ukázat nechopnost stávajícího managementu? Je vizí státu využít následně doly jiným způsobem, třeba jako přečerpávací vodní elektrárny? V hloubce 1000 metrů je stálá teplota okolo 40°C. Je vizí státu využít obrovské množství geotermální energie, která se skrývá pod povrchem?

Z mého pohledu není. Stát se nechová s péčí řádného hospodáře. Umožňuje tunelování firem bez ohledu na to, že tisíce lidí přicházejí o práci. Náš stát dlouhodobě selhává.

Doporučení: Legislativně zamezit tunelování soukromých i státních firem, zvýšit sankce za takové jednání. Začít se chovat s péčí řádného hospodáře. Zásadně reformovat stát po vzoru Švýcarska tak, aby občané začali brát stát za svůj domov a své hospodářství, ne za uzurpátora či dojnou krávu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *