Historické mapy ukazují neuvěřitelné množství rybníků, o které jsme v Ostravě přišli

Na stránkách Moravskoslezského kraje ZDE jsou nyní k dispozici barevné rastrové kopie tzv. císařských povinných otisků map stabilního katastru Moravy a Slezska.

Jedná se o mapy z let 1824-1836, původně určené k archivaci v Centrálním archivu pozemkového katastru ve Vídni, odkud byly po vzniku Československé republiky v rámci archivní rozluky předány do Prahy.

Na rozdíl od tzv. originálních map stabilního katastru zachycují původní stav krajiny bez dodatečného zákresu pozdějších změn. Dodnes patří ze strany badatelů k nejžádanějším a nejvyužívanějším archiváliím.

Pro území Moravy a Slezska je archivováno cca 3300 katastrálních map na cca 15 tisících mapových listech.

Mapy ukazují obrovské množství rybníků, o které jsme časem přišli. Jen měststký obvod Svinov měl kdysi přes 200 hektarů rybníků.Ve znaku Hrabůvky byly ryby a dodnes je ryba ve znaku Ostravy Jih.Oblast Hrušova a Heřmanic byla také plná rybníků.A nejsou to jen rybníky, které jsme přišli. Historicky byl důležitou součástí hospodářství na našem území i lov lososů.

Před 80 lety vymizel z českých řek labský losos


Že o lososy nebyla v českých řekách nouze dokazuje i v Mělníku zachovaný zápis z roku 1753 o tom, že si čeleď vyhrazovala u svých zaměstnavatelů, že nesmí lososa dostávat k jídlu častěji než 2x týdně. Lososi se nejvíce lovili u Litoměřic, hlavně v březnu a dubnu a bývali tu pravidelně největší ryby o hmotnosti 18 liber, asi 9 kg. Rybáři zatloukali v řece kůly a proplétali je vrbovým proutím. Tak zřídili plot v podobě velkého písmene V špičkou proti proudu. Ryby měly široký prostor k vplutí, který se postupně více a více zužoval. Do nejužšího místa byla umístěna vrš.

Našimi řekami se pak proháněli také dvoumetroví jeseteři.

Past z proutí na LabiPřišli jsme o mnoho a měli bychom se snažit to napravit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *