Jste pro mošnovské monstrum?

Zítra (v pátek 11.12.2020) bude zastupitelstvo města Ostravy schvalovat prodej pozemku a výstavbu obří haly v Mošnově. Rozměry haly budou 180 x 640 m a okolo budou navazovat další hektary asfaltových ploch.

Stávající hangár pro opravy letadel v pozadí (s klenutou střechou), který je ve skutečnosti obří, vypadá ve srovnání s novou halou jako zahradní domeček.

Vize připravená ke schválení a realizaci.
Vize areálu prezentovaná v první polovině roku na jednání Komise pro strategický rozvoj kraje.

Proč vůbec Ostrava prodává a schvaluje něco, co je za hranicemi města?

Celé to má dlouhou historii. Z úst vedoucího odboru strategického rozvoje pana Ing. Paličky je historie zhruba následující: Kdysi byly plochy okolo letiště v Mošnově v majetku kraje a měli tam základnu vojáci, potom, někdy okolo roku 2000, připadly tyto pozemky Ostravě jako krajskému městu. Pak, když do kraje chtěl přijít Hyundai, se z nich udělala průmyslová zona. Hyundai nakonec šel do Nošovic. Od té doby se tam nastavěly nějaké haly, nejčastěji s výrobou pro automobilový průmysl, a teď je vizí města a kraje zastavět všechny tyto plochy a vybudovat zde překladiště spojující vlakovou, leteckou a automobilovou dopravu.

Jiný pohled z vizualizace. Vzrostlé stromy okolo haly dlouho nebudou, pokud se bude nějakou výsadbou nový majitel vůbec zatěžovat. Modrá jezírka, která jsou nádržemi na dešťovou vodu, s jistotou takto modrá nebudou a voda v nich bude spíše výjimečně…

Osobně jsem nikdy pro tento projekt nehlasoval, protože se jedná o zástavbu orné půdu, kterou bychom měli chránit. Průmyslové haly jako tato, by měly být umísťovány na brownfieldech (bývalých průmyslových plochách – často znečištěných).

Další otázkou je, zda a jak chceme pečovat o naši krajinu. Jestli chceme raději více menších objektů oddělených zelení (a třeba se zelenými střechami), nebo jestli chceme rozpálené obří betonové a asfaltové plochy.

Povolili by výstavbu takové haly ve své zemi třeba Švýcaři?

Samozřejmě, všichni politici vám budou tvrdit, že chtějí ochranu zemědělské půdy. V reálu to však vypadá jinak. Proti tomuto projektu hlasuji pravidelně sám. Zatímco členové koalice ANO+ODS+PIRÁTI+KDUČSL a ostatní zastoupené strany hlasují pro.

Z programu České pirátské strany.


Pokud s touto halou jako občané nesouhlasíte, máte možnost se vyjádřit přímo na zastupitelstvu. Před jednáním je nutno se přihlásit do diskuze. Jednání zastupitelstva probíhá v budově magistrátu a začíná v 9:00. Více materiálů k této hale ke stažení najdete zde. Občané mohou vystoupit v čase mezi 11:30-12:00 nebo k danému bodu. Ten se bude projednávat s největší pravděpodobností až v bloku po 12:00.

Tunelování a neochota zachránit OKD

V OKD se sešly dva problémy dohromady. Zaprvé, vlastníci, kteří doly zprivatizovali, je nadměrně zadlužili. Zadruhé, cena uhlí začala klesat. Počátkem problémů byl však nepochybně špatný management. Podívejme se na pár základních čísel.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-14.png.
Zdroj: https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/okd-loni-dosahlo-trzeb-168-miliardy-kc-a-zisku-34-miliardy-kc

2018 ………….. 4,62 …………………… 1,29 ………………. 9.113
2019…………… 3,65 ………………… -0,861 …………….. 8.518
Zdroj: výroční zprávy OKD


Pochybnosti u mě vzbuzuje také stávající management a dozorčí rada OKD. Jedenáct lidí z vrcholného vedení OKD pobíralo v letech 2018 a 2019 mzdy okolo 485 000 měsíčně (celkové mzdové náklady 64 milionů děleno jedenácti lidmi a děleno 12ti měsíci). Jak je možné, že ve státní firmě někdo dostával tak mnoho?

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Když byly ostravsko-karvinské doly vlastněny společností NWR a generálním ředitelem byl Klaus-Dieter Beck, tak jeho roční příjem v jediném roce 2008 byl dokonce neuvěřitelných 193 milionů Kč. Ostatní vrcholní představitelé také pobírali přemrštěné odměny. Není divu, že tato společnost skončila v úpadku.

Když si srovnám hospodářskou ztrátu za rok 2019 ve výši 861 mil. Kč s celkovým obratem 11,5 mld. Kč vede mě to k zamyšlení. Pokud by si vrcholní představitelé OKD přestávali dávat takové přemrštěné odměny a spokojili se každý se 2 miliony ročně, tak by hospodářská ztráta klesla na 787 mil. Kč, t.j. v poměru k obratu 11.569 mil. Kč na 6,8%. A najít úspory 6,8%, aby podnik mohl fungovat a netvořil ztrátu, mi přijde reálné. Ano, díky koronavirové krizi budou čísla za rok 2020 ještě horší, ale to budou i v mnoha jiných podnicích.

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Je záměrem vedení a vlastníka OKD hledat úspory a stabilizovat situaci? Je záměrem vlastníka OKD tj. státu dosadit do vedení OKD profesionálního krizového manažera, který by mohl OKD postavit na nohy a ukázat nechopnost stávajícího managementu? Je vizí státu využít následně doly jiným způsobem, třeba jako přečerpávací vodní elektrárny? V hloubce 1000 metrů je stálá teplota okolo 40°C. Je vizí státu využít obrovské množství geotermální energie, která se skrývá pod povrchem?

Z mého pohledu není. Stát se nechová s péčí řádného hospodáře. Umožňuje tunelování firem bez ohledu na to, že tisíce lidí přicházejí o práci. Náš stát dlouhodobě selhává.

Doporučení: Legislativně zamezit tunelování soukromých i státních firem, zvýšit sankce za takové jednání. Začít se chovat s péčí řádného hospodáře. Zásadně reformovat stát po vzoru Švýcarska tak, aby občané začali brát stát za svůj domov a své hospodářství, ne za uzurpátora či dojnou krávu.

Má vize pro Moravskoslezský kraj

Toto jsou mé vize pro rozvoj našeho kraje, které jsem prezentoval členské základně našeho hnutí Jednotní.

Federativní uspořádání státu. Začněme příkladem: Osmimiliónové Švýcarsko není jedním centralizovaným státem. Je složeno z 26 „ministátů“ nazývaných kantony, které jsou spojeny do federace. Švýcarsko je federací stejně jako Německo, Rakousko nebo Spojené státy americké. Každý kanton má svou ústavu, svůj parlament, vybírá si vlastní daně, stanovuje si vlastní zákony a volí vlastní soudce. Díky tomu mohou místní politici rychleji a lépe reagovat na regionální problémy, justice funguje lépe. To jsou principy úspěchu Švýcarska. Více informací na toto téma zde. Federativní uspořádání považuji za princip, který pomůže skutečně výrazně zlepšit situaci v nejen Moravskoslezském kraji, ale v celé naší zemi. Po vzoru Švýcarska navrhuji vznik Moravskoslezské republiky a ostatních federativních republik dle hranic stávajících krajů.

Mapa ČR - kraje | APM AutomotivePřesun státních úřadů do Moravskoslezského kraje, ideálně přesun celého hlavního města. Ano, čtete správně. Jaký vyšší cíl může mít krajský politik, než usilovat o post hlavního města nebo alespoň umístění úřadů státní správy. Pro příklad: Moravskoslezský kraj má trvale jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, životní úroveň je zde trvale jedna z nejnižších v zemi, z kraje odchází cca 4000 obyvatel ročně… Jen přesun Českého statistického úřadu by přinesl kraji 1500 pracovních míst. Pro představu Hyundai Nošovice zaměstnává okolo 3000 lidí. Přesun celého státního aparátu by doslova ekonomicky pohnul krajem. Praha má ročně příjmy z osmi milionů návštěvníků a je městem, kde sídlí největší počet firem. Příjmy z fungování státního aparátu by si zasloužil hlavně náš kraj. Je potřeba to začít prosazovat.


Pokračování těžby v OKD, po ukončení těžby přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny. OKD nedávno zveřejnilo výroční zprávu. Víte, že 11 manažerů dostávalo mzdy v průměru 485 000 Kč měsíčně? Celkové náklady na mzdy a odměny těchto jedenácti lidí byly 94 milionů Kč a k tomu udělali ztrátu 767 mil. Kč. Možná, že řešením situace v OKD bude pouze vyměnit manažery. Útlum těžby musí být co nejpomalejší, abychom získali čas nahradit ztracená pracovní místa. Po ukončení těžby navrhuji přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny. Nejvýkonnější přečerpávací elektrárna v ČR, Dlouhé stráně, stála 6,5 mld. Kč. Tato investice se vrátila za 7 let. Česká republika má pouze 3 přečerpávací elektrárny. Sousední Rakousko jich má skoro 50. Budu prosazovat toto účelné a důstojné využití uzavřených dolů. Moravskoslezský kraj se může, z bývalého “ocelového srdce”, stát “baterií” republiky.


Ne americké vojenské základně na letišti Mošnov. Se znepokojením sleduji počínání vojenské aliance NATO. Údajně obranná aliance útočí na suverénní státy, které žádného z členů NATO nenapadly. Ať už to bylo bombardování Srbska bez mandátu OSN či bombardování Libye a její uvrhnutí do chaosu v roce 2011 (dle Indexu lidského rozvoje OSN byla v té době nejrozvinutější zemí Afriky – její obyvatele měli nejvyšší vzdělanost, nejdelší délku života a nejvyšší příjmy z celé Afriky). Přibližování amerických základen k hranicím Ruska považuji za válečné štváčství a větší ohrožení, než Rusko samotné. Budu zásadně vystupovat proti umístění cizí vojenské základy na letišti v Mošnově. Za vzor považuji švýcarskou organizaci armády, která je v zásadě organizována jako domobrana.


Zadržování vody v krajině. Sucho se stává diskutovaným tématem. Odmítám myšlenku, že boj proti CO2 zastaví oteplování planety, nicméně zadržování vody v krajině považuji za velice důležité. Věděli jste, že největší zaniklý rybník v našem kraji se nacházel v hladkých Životicích a měl rozlohu 63 hektarů? To odpovídá ploše 1 km dlouhé a 630 metrů široké. Věděli jste, že jen samotný Svinov (dnes městský obvod Ostravy) měl v minulosti na svém území soustavu rybníků o ploše 218 hektarů? O kolik rybníků náš kraj ve srovnání s minulostí přišel? Pravděpodobně o tisíce hektarů. Ve spolupráci s obcemi navrhuji vytvořit mapu zaniklých rybníků a usilovat o jejich obnovení. Mimochodem, jak se vám líbí v létě rozpálené silnice mezi lány našich polí? Věděli jste, že Marie Terezie v roce 1752 nařídila povinnost sázet stromy podél silnic? Navrhuji obnovit tuto tradici a rozpálené silnice našeho kraje nahradit chladivými alejemi.Nové turistické destinace. Jak by se vám líbilo mít v kraji nádherný hrad jako je třeba Neuschwanstein nebo luxusní vysokohorské městečko jakým je švýcarský Svatý Mořic? Podle agentury CzechTourism má náš kraj v současnosti tři z první padesátky nejnavštěvovanějších turistických míst v ČR. Navrhuji přidat další.

Deset minut jízdy od dálnice D47 se z roviny zdvíhá 100 metrů vysoký kopec, na které se nachází zřícenina hradu Starý Jičín. Výjimečný svou polohou, bohužel esteticky a turisticky takřka zcela neatraktivní. Mám vizi přebudování zříceniny hradu Starého Jičína na skvost po vzoru hradu Neuschwanstein či skromněji po vzoru Bouzova. Oba byly původně neatraktivní a neútulné. Svou atraktivitu a krásu získaly po přestavbách z druhé poloviny 19. století a staly se šperky místní krajiny a turistickými magnety. Vzory a příležitost máme. Pokud chceme pozvednout náš kraj, musíme je využít.

Starý Jičín, současný stav
Hrad Bouzov před rekonstrukcí
Hrad Bouzov po rekonstrukci
https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F28%2F2017%2F04%2F01-neuschwanstein-castle-bavaria-NEUSCHWANSTEIN0417.jpg&q=85
Neuschwanstein


Dalším místem je vrchol Lysé hory. Turisticky atraktivní pro svou polohu a výhledy do kraje, jinak spíše neútulný a nehezký. Vrchol Lysé hory nabízí plochu o velikosti zhruba 3,5 hektaru. Navrhuji zde vybudovat atraktivní vysokohorské městečko v alpském stylu s vyhlídkovým nábřežím okolo. Navrhuji přebudovat ohyzdnou budovu vysílače do podoby alpského vysokohorského hotelu a zřízení rozhledny na jeho věži, rozhledny, která Lysé hoře stále chybí. Navrhuji vybudovat 2,5 kilometrů dlouhou sjezdovku a lanovku severovýchodním údolím Suchého potoka do údolí Mohelnice. Navrhuji toto místo udělat sportovní a turistickou perlou našeho kraje. Místem, kde je radostí strávit čas. Místem, které si budou, díky lanovky, moci užít i fyzicky méně zdatní senioři. Ztrátu stromů navrhuji kompenzovat výsadbou jinde.

Vrchol Lysé hory, 1323 m.n.m
Navrhovaná trasa lanovky a sjezdovky.
Švýcarský Svatý Mořic v noci, 1822 m.n.m