Jediný proti přijetí úvěru 1,8 mld. Kč

Na jednání zastupitelstva Statutárního města Ostravy jsem jako jediný z padesáti přítomných zastupitelů hlasoval proti přijetí úvěru 1,8 mld. Kč. V nutnosti půjčit si peníze vidím spojení s výstavbou koncertní haly za 2 mld. Kč. Ano, na halu má město částečně našetřeno ve zvláštním fondu. Ale v tomto fondu je aktuálně našetřeno pouze 310 mil. Kč. A k tomu je tady spousta jiných investic. Na to všechno si pak musíme půjčit.

Doporučení: Udržovat příjmy a výdaje v rovnováze a vyhýbat se megalomanským projektům, jejichž provoz navíc bude muset být v budoucnu dále dotován! Viz. koncertní hala v Katowicích.

Tunelování a neochota zachránit OKD

V OKD se sešly dva problémy dohromady. Zaprvé, vlastníci, kteří doly zprivatizovali, je nadměrně zadlužili. Zadruhé, cena uhlí začala klesat. Počátkem problémů byl však nepochybně špatný management. Podívejme se na pár základních čísel.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-14.png.
Zdroj: https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/okd-loni-dosahlo-trzeb-168-miliardy-kc-a-zisku-34-miliardy-kc

2018 ………….. 4,62 …………………… 1,29 ………………. 9.113
2019…………… 3,65 ………………… -0,861 …………….. 8.518
Zdroj: výroční zprávy OKD


Pochybnosti u mě vzbuzuje také stávající management a dozorčí rada OKD. Jedenáct lidí z vrcholného vedení OKD pobíralo v letech 2018 a 2019 mzdy okolo 485 000 měsíčně (celkové mzdové náklady 64 milionů děleno jedenácti lidmi a děleno 12ti měsíci). Jak je možné, že ve státní firmě někdo dostával tak mnoho?

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Když byly ostravsko-karvinské doly vlastněny společností NWR a generálním ředitelem byl Klaus-Dieter Beck, tak jeho roční příjem v jediném roce 2008 byl dokonce neuvěřitelných 193 milionů Kč. Ostatní vrcholní představitelé také pobírali přemrštěné odměny. Není divu, že tato společnost skončila v úpadku.

Když si srovnám hospodářskou ztrátu za rok 2019 ve výši 861 mil. Kč s celkovým obratem 11,5 mld. Kč vede mě to k zamyšlení. Pokud by si vrcholní představitelé OKD přestávali dávat takové přemrštěné odměny a spokojili se každý se 2 miliony ročně, tak by hospodářská ztráta klesla na 787 mil. Kč, t.j. v poměru k obratu 11.569 mil. Kč na 6,8%. A najít úspory 6,8%, aby podnik mohl fungovat a netvořil ztrátu, mi přijde reálné. Ano, díky koronavirové krizi budou čísla za rok 2020 ještě horší, ale to budou i v mnoha jiných podnicích.

Zdroj: výroční zpráva OKD za rok 2019


Je záměrem vedení a vlastníka OKD hledat úspory a stabilizovat situaci? Je záměrem vlastníka OKD tj. státu dosadit do vedení OKD profesionálního krizového manažera, který by mohl OKD postavit na nohy a ukázat nechopnost stávajícího managementu? Je vizí státu využít následně doly jiným způsobem, třeba jako přečerpávací vodní elektrárny? V hloubce 1000 metrů je stálá teplota okolo 40°C. Je vizí státu využít obrovské množství geotermální energie, která se skrývá pod povrchem?

Z mého pohledu není. Stát se nechová s péčí řádného hospodáře. Umožňuje tunelování firem bez ohledu na to, že tisíce lidí přicházejí o práci. Náš stát dlouhodobě selhává.

Doporučení: Legislativně zamezit tunelování soukromých i státních firem, zvýšit sankce za takové jednání. Začít se chovat s péčí řádného hospodáře. Zásadně reformovat stát po vzoru Švýcarska tak, aby občané začali brát stát za svůj domov a své hospodářství, ne za uzurpátora či dojnou krávu.

Neznatelné zrychlení trasy tramvají Vodárna-Třebovice

Rekonstrukce tramvajové trati v úseku Vodárna-Svinov-Tesco Třebovice trvala 2 měsíce a stála město 129 mil. Kč. V rámci rekonstrukce došlo ke zrychlení trasy o 20 km/h. Kolik času jsme zíkali?

Udělejme si malý výpočet. Nejprve délka trati.

Delší trasa 1,6 km
Kratší trasa 0,83 km

Celková délka trasy činí 2,43 km. Odečtěme mezi jednotlivými zastávkami vždy 50m na zrychlení a 50m na zabrždění tramvaje. Rychlostní úsek je tedy dlouhý 2,23 km.

Rychlostí 60 km/h ujede tramvaj tento úsek za 133 sekund.
Rychlostí 80 km/h ujede tramvaj tento úsek za 100 sekund.
Úspora času je tedy 33 sekund. Jiné zdroje uvádí dokonce jen 21 sekund.

Ano, uspoříme každému cestujícímu půl minuty času. Na druhé straně tato přestavba trvala dva měsíce a přestupy a čekání na další spoj přidaly každému cestujícímu desítky minut. O nákladech na tuto investici nemluvě.

Dle slov ředitele dopravního podniku Moryse nešlo primárně o zrychlení trasy, ale o rekonstrukci tratě, v rámci které došlo také ke zrychlení.

Jaký by byl cenový rozdíl, pokud by šlo o běžnou rekonstrukci bez zrychlení? Poslal jsem žádost o tuto informaci na dopravní podnik.

Odpověď: Běžná rekonstrukce tohoto úseku by stála jen 42 mil. Kč!

Město tedy investovalo 3x více peněz než bylo nezbytně třeba – pro úsporu 20 vteřin času. To celé v době, kdy se zadlužuje město i stát, v době, kdy máme hospodářskou krizi.

Takových rekonstrukcí spojených s modernizací je dle slov ředitele dopravního podniku naplánováno ještě několik.

Na jaře 2019 se v Ostravě najednou opravovaly svinovské mosty, mosty přes Rudnou u Ikey (výškovické mosty) a zvlněná dálnice. Z mého pohledu to byla kolapsová situace v dopravě. Na jednání zastupitelstva jsem to kritizoval. Navrhnul jsem zrychlit výstavbu mostů, třeba použitím prefabrikátů. Je rychlejší most “smontovat” na místě, než postavit lešení, postavit bednění, uložit výstuž, zabetonovat ji, nechat vytvrdnou beton, demontovat lešení a bednění. V Číně jsou na vytížených silnicích schopni vybudovat most během týdne nebo i kratší doby viz. videa zde a zde . Pan primátor mi řekl, že za týden se dá postavit tak leda pontonový most, a že pokud chci vidět kolaps dopravy, ať si zajedu do Brna.

Město prosazuje politiku upředňostňování městské hromadné dopravy. Soukromá osobní a nákladní přeprava představitele města očividně nezajímá. Mosty přes Rudnou u Ikey se opravovaly více než dva roky!

Doporučení: Příště investovat také do zrychlení rekonstrukcí kriticky vytížených komunikací či mostů. Pokud půjde o opravu krajské komunikace, tak ve spolupráci s krajem. Jet z křižovatky u vodárny na svinovské mosty 20 minut, nedělá městu dobrou vizitku. Veřejná doprava není jedinou ani nejoblíbenější dopravou v Ostravě.

Má vize pro Moravskoslezský kraj

Toto jsou mé vize pro rozvoj našeho kraje, které jsem prezentoval členské základně našeho hnutí Jednotní.

Federativní uspořádání státu. Začněme příkladem: Osmimiliónové Švýcarsko není jedním centralizovaným státem. Je složeno z 26 „ministátů“ nazývaných kantony, které jsou spojeny do federace. Švýcarsko je federací stejně jako Německo, Rakousko nebo Spojené státy americké. Každý kanton má svou ústavu, svůj parlament, vybírá si vlastní daně, stanovuje si vlastní zákony a volí vlastní soudce. Díky tomu mohou místní politici rychleji a lépe reagovat na regionální problémy, justice funguje lépe. To jsou principy úspěchu Švýcarska. Více informací na toto téma zde. Federativní uspořádání považuji za princip, který pomůže skutečně výrazně zlepšit situaci v nejen Moravskoslezském kraji, ale v celé naší zemi. Po vzoru Švýcarska navrhuji vznik Moravskoslezské republiky a ostatních federativních republik dle hranic stávajících krajů.

Mapa ČR - kraje | APM AutomotivePřesun státních úřadů do Moravskoslezského kraje, ideálně přesun celého hlavního města. Ano, čtete správně. Jaký vyšší cíl může mít krajský politik, než usilovat o post hlavního města nebo alespoň umístění úřadů státní správy. Pro příklad: Moravskoslezský kraj má trvale jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR, životní úroveň je zde trvale jedna z nejnižších v zemi, z kraje odchází cca 4000 obyvatel ročně… Jen přesun Českého statistického úřadu by přinesl kraji 1500 pracovních míst. Pro představu Hyundai Nošovice zaměstnává okolo 3000 lidí. Přesun celého státního aparátu by doslova ekonomicky pohnul krajem. Praha má ročně příjmy z osmi milionů návštěvníků a je městem, kde sídlí největší počet firem. Příjmy z fungování státního aparátu by si zasloužil hlavně náš kraj. Je potřeba to začít prosazovat.


Pokračování těžby v OKD, po ukončení těžby přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny. OKD nedávno zveřejnilo výroční zprávu. Víte, že 11 manažerů dostávalo mzdy v průměru 485 000 Kč měsíčně? Celkové náklady na mzdy a odměny těchto jedenácti lidí byly 94 milionů Kč a k tomu udělali ztrátu 767 mil. Kč. Možná, že řešením situace v OKD bude pouze vyměnit manažery. Útlum těžby musí být co nejpomalejší, abychom získali čas nahradit ztracená pracovní místa. Po ukončení těžby navrhuji přebudování dolů na přečerpávací vodní elektrárny. Nejvýkonnější přečerpávací elektrárna v ČR, Dlouhé stráně, stála 6,5 mld. Kč. Tato investice se vrátila za 7 let. Česká republika má pouze 3 přečerpávací elektrárny. Sousední Rakousko jich má skoro 50. Budu prosazovat toto účelné a důstojné využití uzavřených dolů. Moravskoslezský kraj se může, z bývalého “ocelového srdce”, stát “baterií” republiky.


Ne americké vojenské základně na letišti Mošnov. Se znepokojením sleduji počínání vojenské aliance NATO. Údajně obranná aliance útočí na suverénní státy, které žádného z členů NATO nenapadly. Ať už to bylo bombardování Srbska bez mandátu OSN či bombardování Libye a její uvrhnutí do chaosu v roce 2011 (dle Indexu lidského rozvoje OSN byla v té době nejrozvinutější zemí Afriky – její obyvatele měli nejvyšší vzdělanost, nejdelší délku života a nejvyšší příjmy z celé Afriky). Přibližování amerických základen k hranicím Ruska považuji za válečné štváčství a větší ohrožení, než Rusko samotné. Budu zásadně vystupovat proti umístění cizí vojenské základy na letišti v Mošnově. Za vzor považuji švýcarskou organizaci armády, která je v zásadě organizována jako domobrana.


Zadržování vody v krajině. Sucho se stává diskutovaným tématem. Odmítám myšlenku, že boj proti CO2 zastaví oteplování planety, nicméně zadržování vody v krajině považuji za velice důležité. Věděli jste, že největší zaniklý rybník v našem kraji se nacházel v hladkých Životicích a měl rozlohu 63 hektarů? To odpovídá ploše 1 km dlouhé a 630 metrů široké. Věděli jste, že jen samotný Svinov (dnes městský obvod Ostravy) měl v minulosti na svém území soustavu rybníků o ploše 218 hektarů? O kolik rybníků náš kraj ve srovnání s minulostí přišel? Pravděpodobně o tisíce hektarů. Ve spolupráci s obcemi navrhuji vytvořit mapu zaniklých rybníků a usilovat o jejich obnovení. Mimochodem, jak se vám líbí v létě rozpálené silnice mezi lány našich polí? Věděli jste, že Marie Terezie v roce 1752 nařídila povinnost sázet stromy podél silnic? Navrhuji obnovit tuto tradici a rozpálené silnice našeho kraje nahradit chladivými alejemi.Nové turistické destinace. Jak by se vám líbilo mít v kraji nádherný hrad jako je třeba Neuschwanstein nebo luxusní vysokohorské městečko jakým je švýcarský Svatý Mořic? Podle agentury CzechTourism má náš kraj v současnosti tři z první padesátky nejnavštěvovanějších turistických míst v ČR. Navrhuji přidat další.

Deset minut jízdy od dálnice D47 se z roviny zdvíhá 100 metrů vysoký kopec, na které se nachází zřícenina hradu Starý Jičín. Výjimečný svou polohou, bohužel esteticky a turisticky takřka zcela neatraktivní. Mám vizi přebudování zříceniny hradu Starého Jičína na skvost po vzoru hradu Neuschwanstein či skromněji po vzoru Bouzova. Oba byly původně neatraktivní a neútulné. Svou atraktivitu a krásu získaly po přestavbách z druhé poloviny 19. století a staly se šperky místní krajiny a turistickými magnety. Vzory a příležitost máme. Pokud chceme pozvednout náš kraj, musíme je využít.

Starý Jičín, současný stav
Hrad Bouzov před rekonstrukcí
Hrad Bouzov po rekonstrukci
https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F28%2F2017%2F04%2F01-neuschwanstein-castle-bavaria-NEUSCHWANSTEIN0417.jpg&q=85
Neuschwanstein


Dalším místem je vrchol Lysé hory. Turisticky atraktivní pro svou polohu a výhledy do kraje, jinak spíše neútulný a nehezký. Vrchol Lysé hory nabízí plochu o velikosti zhruba 3,5 hektaru. Navrhuji zde vybudovat atraktivní vysokohorské městečko v alpském stylu s vyhlídkovým nábřežím okolo. Navrhuji přebudovat ohyzdnou budovu vysílače do podoby alpského vysokohorského hotelu a zřízení rozhledny na jeho věži, rozhledny, která Lysé hoře stále chybí. Navrhuji vybudovat 2,5 kilometrů dlouhou sjezdovku a lanovku severovýchodním údolím Suchého potoka do údolí Mohelnice. Navrhuji toto místo udělat sportovní a turistickou perlou našeho kraje. Místem, kde je radostí strávit čas. Místem, které si budou, díky lanovky, moci užít i fyzicky méně zdatní senioři. Ztrátu stromů navrhuji kompenzovat výsadbou jinde.

Vrchol Lysé hory, 1323 m.n.m
Navrhovaná trasa lanovky a sjezdovky.
Švýcarský Svatý Mořic v noci, 1822 m.n.m

Šestnáctihodinové zastupitelstvo

Vyberu jen pár zajímavostí z minulého, 16 hodin trvajícího, jednání zastupitelstva. Městský obvod Mariánské hory a Hulváky požádal o schválení úvěru ve výši 100 mil. na rekonstrukci bytového fondu, který je v kritickém stavu. Zeptal jsem se, jak je to možné. Sociálně slabším občanům mohu pomoci tím, že budu pronajímat byty za cenu, která pokryje náklady a nezůstane zisk, ale přece nemohu pronajímat bytový fond za cenu pod náklady na údržbu. V důvodové zprávě nebylo ani řečeno o kolik bytů se jedná. Když jsem se na to zeptal, nebylo mi odpovězeno. Pan starosta obvodu akorát mával ucpanou vodovodní trubkou, a tvrdil, že v některých domech hrozí, že nepoteče voda. Úvěr jsem neschválil, nejprve by měla být nastavena férová a udržitelná cenová politika pronájmů bytů. Občané platící daně nejsou „Oslíčku, otřes se!“.

Dále se jednalo o odprodeji pozemku pro výstavbu mrakodrapu u Karoliny. Zde vidím riziko v nepoměru zisků firmy, která má mrakodrap vybudovat a vlastnit, a nákladů na výstavbu. Ano, RT Torax má zisky v průměru 50 mil. Kč ročně, ale v poměru k ceně mrakodrapu 2,6 mld. Kč mi to přijde dost málo. Může nastat situace, že tato společnost na tomto projektu zkrachuje, a městu zůstane třeba 30ti patrový rozestavěný skelet, který bude muset za stovky milionů nebo miliardu dobudovat. Na mé dotazy, jak je toto ošetřeno, se mi nedostalo úplně jasné odpovědi. Odprodej jsem schválil s několika doporučeními. Nemusíme mít nejvyšší (navrhován je 60ti patrový) mrakodrap v republice. Ostrava hlavně potřebuje, aby byl pěkný. Přítomnému panu architektovi jsem řekl pravdu, a to, že mě stávající architektonický návrh nenadchnul. Chybí mu základní principy architektury, které zdůrazňoval římský architekt Vitruvius – symetrie, řád, zdobnost. Doporučil jsem inspirovat se slavným londýnským mrakodrapem tzv. „Okurkou“.

30 St Mary Axe - Wikipedia
30 St Mary Axe – 40ti patrový londýnský mrakodrap lidově nazývaný OkurkaEKOVA je podnik zabývající se těžkou opravou vozidel dopravního podniku a výstavbou autobusů. Město se, z pro mě neoprávněných důvodů, rozhodlo tento podnik prodat. Celý prodej je zahalen do mlhy podivných aktů. Jeden měsíc byl prodej jednou ze tří možných variant řešení situace v EKOVĚ, a byl nazýván vstupem strategického partnera – další měsíc se pak stal jedinou variantou a byl nazván převodem akcií. Jeden měsíc se mluvilo o slevě 40 mil. Kč z kupní ceny, protože střecha haly potřebuje nutnou opravu – další měsíc už cena této slevy (opravy) činila 100 mil. Kč. Oficiální odhad nákladů na opravy střechy nebyl předložen. Město se zbavuje podniku, který údajně není výhodné vlastnit a kupuje ho Škoda Transportation (patřící pod PPF). Zástupce Škoda Transportation na můj dotaz, kolik očekávají, že jim EKOVA ročně vydělá, odpověděl oklikou, že očekávají návratnost 8 – 10 let. Tzn., že při kupní ceně 400 mil. Kč očekávají zisk 40 – 50 mil. Kč ročně. Prodej jsem odmítnul, nicméně koalice ANO+ODS+PIRÁTI+KDU ho schválila.

Zrušení poplatku za pobyt. Tento poplatek jsem kritizoval už loni, když ho město nastavilo na nejvyšší možnou úroveň 21 Kč na den. Proč jsem ho kritizoval? Náklady na svoz a likvidaci odpadu v našem městě vyjdou zhruba na 1,5 Kč na občana a den. Pokud přijede host do našeho města, je velmi pravděpodobné, že vyprodukuje nějaký odpad, a je spravedlivé, aby ho zaplatil. Nicméně poplatek 21 Kč je absurdně vysoko nad reálnými náklady a hosté byli postaveni do pozice „dojné krávy“. Současná koronavirová krize donutila město, aby výši poplatku přehodnotila. Zrušení poplatku jsem samozřejmě podpořil. Ne kasa, ale spravedlnost má stát na prvním místě.

Dotace fotbalové Akademii Vítkovice. Z mého pohledu byl paní náměstkyní Hoffmannovou předložen zastupitelstvu dotační podvod. Jednalo se o částku 7 mil. Kč pro klub Akademie Vítkovice. Tento klub očividně nesplňoval podmínky pro získání dotace – klub nehrál požadované soutěže a neměl požadovaný status fotbalové asociace. Zastupitelstvo při prvním hlasování schválilo tuto dotaci. Náš klub Jednotní hlasoval proti. Na balkonu se shromáždili zástupci a hráči FC Vítkovice 1919, kterým naopak na minulém zastupitelstvu dotace nebyla přidělena, ačkoli podmínky pro dotaci od začátku roku do zastupitelstva splňovali. Následovala vášnivá diskuze, přestávky na jednání klubů a nakonec paní Hoffmannová přiznala, že podmínky pro udělení dotace nebyly splněny a v dalším hlasování byla dotace zamítnuta. Kolega Václav Kubín následně podal jménem našeho klubu trestní oznámení na policii. Uvidíme, co policie vyšetří.

EKOVA

EKOVA je podnik zabývající se těžkou opravou vozidel dopravního podniku a výstavbou autobusů. Město se, z pro mě neoprávněných důvodů, rozhodlo tento podnik prodat. Celý prodej je zahalen do mlhy podivných aktů. Jeden měsíc byl prodej jednou ze tří možných variant řešení situace v EKOVĚ, a byl nazýván vstupem strategického partnera – další měsíc se pak stal jedinou variantou a byl nazván převodem akcií. Jeden měsíc se mluvilo o slevě 40 mil. Kč z kupní ceny, protože střecha haly potřebuje nutnou opravu – další měsíc už cena této slevy (opravy) činila 100 mil. Kč. Oficiální odhad nákladů na opravy střechy nebyl předložen. Město se zbavuje podniku, který údajně není výhodné vlastnit a kupuje ho Škoda Transportation (patřící pod PPF). Zástupce Škoda Transportation na můj dotaz, kolik očekávají, že jim EKOVA ročně vydělá, odpověděl oklikou, že očekávají návratnost 8 – 10 let. Tzn., že při kupní ceně 400 mil. Kč očekávají zisk 40 – 50 mil. Kč ročně. Prodej jsem odmítnul, nicméně koalice ANO+ODS+PIRÁTI+KDU ho schválila.

Doporučení: Nezbavovat se firem, které město potřebuje, a které by mohly s lépe zvoleným vedením, dosáhnout lepších výsledků. Zeštíhlit ano, prodat ne.

Životní prostředí

Dle webových stránek Moravskoslezského kraje chybí městu Ostrava zhruba 130 km kanalizace za odhadované náklady více než 1 mld. Kč. Na dvacetipěti místech jsou dnes v Ostravě vypouštěny splašky do vodních toků. Mezitím město pořádá akce jako “Dvě koruny” ze vstupu do ZOO, ze kterých jsou pak posílány statisíce například na záchranu poloopic v Indonésii. Dále město sponzoruje vývoj udavačských telefonních aplikací jako “Mapa kouřících komínů”, ačkoli dnes máme legální prostředky, jak se kouřícím komínům bránit. Ropné laguny Ostramo nejsou dodnes, po dvacetitřech letech, stále plně sanovány.

Doporučení: Nejprve se postarat o vlastní životní prostředí a vlastní živočichy, než budeme pomáhat zbytku světa. A dělat skutečné kroky ke zlepšení životního prostředí, ne dotovat aktivisty a jejich mobilní aplikace.

Koncertní hala

Věděli jste, že vzor pro dvoumiliardovou koncertní halu budovanou v Ostravě, koncertní hala a filharmonie v Katovicích, potřebuje na svůj provoz dotace v přepočtu zhruba 170 000 000 Kč ročně? Pan primátor města Katowice byl tak ochotný, a poslal mi zprávu o hospodaření jejich koncertní haly a filharmonie.

Doporučení: Vyhýbat se megalomanským zbytným projektům a věnovat se potřebným projektům jako jsou dostavby kanalizací a rozvoj komunikací. Nechat prostor soukromému sektoru na podnikání.

Orná půda

Průmyslová zóna Mošnov… Ztráty stovek hektarů zemědělské půdy a neznámý počet pracovních míst pro obyvatele Ostravy. Tento článek nosím stále v hlavě, dám ho “na papír” hned jak mi to čas dovolí.

Doporučení: Darovat/prodat pozemky u letiště Mošnov Moravskoslezskému kraji a soustředit se na sanování a rozvoj průmyslových ploch v katastru města Ostravy.